تبلیغات
مدرسه حسابداری - چند سوال از حسابداری شرکتهای تضامنی:

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود
سوال اول : ورود شریک جدید به شرکت تضامنی
 
آقایان حسن ، حسین و محسن شرکای یک شرکت تضامنی میباشند که به ترتیب نسبت 1 ،3 و 6 در سود و زیان سهیم هستندو سرمایه های آنها به شرح زیر است:
حسن 1000000 ( یک میلیون ریال)
حسین 5000000 ( پنج میلیون ریال)
محسن 3000000 ( سه میلیون ریال)
پس از توافق شرکا احسان به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و یک پنجم شرکت را تصاحب مینماید.
اگر از روش سرقفلی استفاده شود سرمایه حسن بعد از ثبت های مربوط به ورود احسان 1300000 میباشد.
مطلوبست:
1- ثبت ورود احسان به روش سرقفلی
2- ثبت ورود احسان به روش پاداش
3- محاسبه مانده سرمایه سایر شرکا در روش سرقفلی و پاداش
 
سوال دو : خروج شریک از شرکت تضامنی
 
حمید ، حامد و محمود شرکای یک شرکت تضامنی میباشند که به ترتیب به نسبت های 2 ، 3 و 3 در سود و زیان سهیم میباشند .سرمایه های حمید حامد و محمد قبل از خروج حامد به ترتیب زیر است:
حمید 1000000 (یک میلیون ریال)
حامد 2000000 (یک میلیون ریال)
محمود 5000000 (یک میلیون ریال)
حامد تصمیم میگیرد که از شرکت خارج شود. پس از خروج حامد با استفاده از روش پاداش مانده سرمایه حمید 800000 میگردد.
مطلوبست :
1- محاسبه مبلغی که برای خروج به حامد پرداخت شده
2- ثبت خروج حامد به روش پاداش
3- محاسبه نسبتهای سود و زیانی جدید

سوال سه : تسویه شرکت به روش ساده
ترازنامه شرکت تضامنی وحید و شرکا به شرح زیر است:

داراییها :
-----وجوه نقد---------------------------------------30000
-----حسابهای دریافتنی-------------150000
-----ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(30000)
-----------------------------------------------------120000
-----ماشین آلات---------------------200000
-----استهلاک انباشته ماشین آلات-(50000)
-----------------------------------------------------150000
-----ساختمان-------------------------350000
-----استهلاک انباشته ساختمان-----(70000)
----------------------------------------------------- 280000
جمع داراییها----------------------------------------1200000
بدهیها:
-----بدهیهای جاری-------------------30000
-----بدهیهای بلند مدت---------------270000
-----جمع بدهیها-----------------------------------300000
حقوق صاحبان سرمایه:
-----سرمایه وحید---------------------200000
-----سرمایه واحد---------------------300000
-----سرمایه احد----------------------400000
-----جمع سرمایه---------------------------------900000
جمع سرمایه و بدهیها------------------------------1200000


در راستای تسویه شرکت طی سال مالی فعالیتهای زیر انجام گرفته است:
تاریخ-----------------شرح------------------------------مبلغ
1/25---------- تسویه حساب های دریافتنی-----100000
2/30----------فروش ماشین آلات به "واحد"-------200000
5/25----------فروش ساختمان به "احد" --------- 400000
شرکا در سود و زیان به نسبت مساوی شریک هستند.
مطلوبست ثبتهای مربوط به تسویه شرکت به روش ساده و با استفاده از هر سه روش حسابداری.
 
سوال چهار : تسویه تدریجی شرکت تضامنی
سوال قبل را به روش تسویه تدریجی حل نموده و ثبتهای مربوط به این روش را بزنید و جدول توزیع سالم وجوه نقد را تهیه نمایید:
طبقه بندی: سوالات حسابداری شرکت ها، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 شهریور 1389 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک