تبلیغات
مدرسه حسابداری - تست کنکوری شیمی 1

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود
تست های شیمی ۱ بخش اول و دوم

 برای مشاهده در ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ حسابداری : سعید اصلانی

تست های فصل ۱ 

۱- کدام ویژگی آب سبب می شود ، این مایع به سرعت آلوده شود ؟

الف) کشش سطحی زیاد
ب) نقطه جوش بالا
ج) قدرت حل کنندگی زیاد
د) ظرفیت گرمایی ویژه ای زیاد  

 

  ۲- کدام عامل زیر ویژگی های غیرعادی آب را توجیه میکند ؟

الف) قطعی بودن مولکول آب
ب) خمیده بودن (V شکل) مولکول آب
ج)وجود پیوند کووالانس بین اتم های آب
د) غیر قطبی بودن مولکول آب  

 

  ۳- کدامیک از مواد زیر عنصر است ؟

الف) ۲O
ب) HCL
ج) Nacl
د) ۳CO ۲H  

 

  ۴- چرا یخ روی آب شناور می ماند ؟

الف) به علت نیروی جاذبه بین یخ و آب
ب) به علت هم جنس بودن یخ و آب
ج) به علت کمتر بودن چگالی یخ از آب
د) به علت پیوند مولکول های یخ و آب  

 

  ۵- برای از بین بردن سختی موقت و دایم ، کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟

الف) سرد کردن – افزودن سدیم کلرید
ب) افزودن سدیم کربنات – گرم کردن
ج) افزودن سدیم کلرید – سرد کردن
د) گرم کردن – افزودن سدیم کربنات  

 

  ۶- سختی آب به کدامیک از یون های زیر مربوط است ؟

الف) فقط Ca2+
ب)فقط Fe2+
ج)فقط Mg2+
د) Ca2+ و Mg2+ و Fe2+  

 

  ۷- کدامیک ا زیون های زیر باعث آلودگی آب نمی شود ؟

الف) Hg2+
ب) Na+
ج) Cd2+
د) Pb2+  

 

  ۸- هر چه دمای مناسب آب برای زندگی یک نوع ماهی کمتر باشد میزان DO لازم برای زندگی آن ماهی ....................

الف) کمتر است
ب) بیشتر است
ج)فرق نمی کند
د) مناسب است  

  ۹- نزدیک به .......... سطح زمین و .......... جرم بدن ما آب است .

الف) 3/4 ، 1/3
ب) 3/4، 2/3
ج)1/2، 1/3
د) 2/4، 2/3  

 

  ۱۰- یک پشه می تواند روی آب بخوابد ، این نشانگر کدام ویژگی آب است ؟

الف) ظرفیت گرمایی ویژه زیاد
ب) تغییر حجم به هنگام یخ زدن
ج) کشش سطحی زیاد
د) پیوند های کووالانسی  

 

  کلید سئوالات

شماره الف ب ج د
۱ ص
۲ ص
۳ ص
۴ ص
۵
۶ ص
۷ ص
۸ ص
۹ ص
۱۰ ص

 

بخش ۱
سئوالات تشریحی

۱- محلول سیرنشده ، سیرشده و فراسیرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ؟

۲- باران اسیدی چیست و چه ضرری برای زندگی انسان دارد ؟ توضیح دهید .

۳- حداقل دمای آب در کف دریاها c ْ۴ است و از این دما پائین تر نمی رود . این مسئله را چگونه توجیه می کنید.

۴- منظور از سختی موقت و دایم آب چیست ؟ این سختی ها مربوط به کدام یون هاست؟ سختی را چگونه می توان برطرف کرد ؟ توضیح دهید .

۵- چه پیوندهایی بین مولکول های آب وجود دارد ؟ توضیح دهید ، این پیوند ها چه تاثیری د رخواص آب بوجود آورده است ؟

۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ میزان DO با دما چگونه تغییر می کند ؟

۷- با چه آزمایشی می توان فرضیه ی دوقطبی بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟

۸- تصفیه آب شامل چه مراحلی است ؟ توضیح دهید .

۹- منظور از ضریب خطر یون های سنگین چیست ؟ از چه رابطه ای به دست می آید ؟
واژه های زیر را تعریف کنید .
یون – والانس – عنصر – پیوند قطبی – زیست تخریب پذیر – DO – انحلال پذیری  

 

 

بخش ۲_سوالات تستی و تشریحی

۱- با افزایش ارتفاع چگالی هوا .......... و تعداد ذره های موجود در آن ......... می شوند .

الف) زیاد- زیاد
ب)کم _ کم
ج) کم _ زیاد
د) زیاد _ کم  

  ۲- تروپوسفر یا لایه ای از هوا که ما در آن زندگی می کنیم در چه فاصله ای از سطح زمین قرار گرفته اند ؟

الف) بیشتر از 20 کیلومتر
ب) کمتر از 10
ج) 10 تا 20 کیلومتر
د) 10 تا 12 کیلومتر  

  ۳- چرا گازها تراکم پذیر هستند ؟

الف) چون گازها فشار ثابت دارند .
ب) چون گاز حجم ثابت ندارد .
ج) چون فاصله بین ذرات سازنده آن زیاد است .
د) چون گازها دمای ثابت ندارند .  

 ۴- کدامیک از فلزات زیر را برای حفاظت در مقابل اکسید شدن در زیر نفت نگهداری می کنند ؟

الف) Mg
ب) Na
ج) Fe
د) Al  

 ۵- کدامیک از گازهای زیر ، گاز گلخانه ای به شمار می آید ؟

الف) H2o
ب) Co2
ج) CH4

د) همه موارد  

۶- در فشار سنج در سطح دریا ، ارتفاع ستون جیوه چقدر است ؟

الف) mm۷۶
ب) mm۷۶۰
ج) Cm۷۶
د) atm ۱  

۷- طبق قانون بویل ، فشار یک نمونه ی گاز با .......... متناسب است .

الف) 1/ حجم
ب) 1/ جرم
ج) حجم
د) جرم  

۸- دمای مطلق یک جسم چیست ؟

الف) دما بر حسب C
ب) دما بر حسب درجه کلوین
ج) صفر مطلق
د) 273-  

۹- کدامیک از گازهای زیر مولد اوزون تروپوسفری است ؟

الف) O2
ب) CO2
ج) SO2
د) NO2  

۱۰- میانگین انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده ی یک گاز به چه عاملی بستگی دارد ؟

الف) حجم
ب)فشار
ج) دما
د) هیچکدام  

 

کلید سئوالات

 
ردیف الف ب ج د
۱ ص
۲ ص
۳ ص
۴ ص
۵ ص
۶ ص
۷ ص
۸ ص
۹ ص
۱۰ ص

 

۱- اوزون تروپوسفری چگونه تولید می شود و چه ضرری برای زندگی انسانها دارد؟ توضیح دهید .

۲- CFC ها چگونه به لایه اوزون آسیب می رسانند ؟ توضیح دهید .

۳- چه واکنش های اکسایشی را می شناسید ؟ توضیح دهید .

۴- گاز نیتروژن را از چه منبعی می توان تهیه کرد ، چه کاربردهایی از آن را می شناسید؟

۵- گاز ایده آل چیست ؟ توضیح دهید .

۶- گازها تراکم پذیر هستند اما مایعات و جامدات تراکم ناپذیرند ، علت چیست ؟

۷- دمای کره زمین چه تفاوتی با دیگ رسیارات منظومه خورشیدی دارد ؟ چرا ؟

۸- چه راههای برای کنترل آلودگی هوا پیشنهاد می کنید ؟

۹- مه دود فوتو شیمیایی چیست ؟

۱۰- واژه های زیر را تعریف کنید .
اوزون – تروپوسفر – قانون شارل – اکسایش – هوای مایع – احتراق  

طبقه بندی: سوالات شیمی 1، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک