تبلیغات
مدرسه حسابداری - تست کنکوری شیمی 1

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

تست های شیمی ۱ بخش سوم و چهارم

برای مشاهده در ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ حسابداری : سعید اصلانی

تست های بخش سوم  
۱- اثر گلخانه ای مدام گاز زیر بیشتر است ؟

الف) Co2
ب) CH4
ج) O3
د) Ar

۲- طلای کثیف چیست ؟

الف) نفت
ب)خاک
ج) زباله
د) هوای آلوده  

۳- کدام فلز زیر رسانایی بالاتری دارد ؟

الف) نقره
ب)طلا
ج) مس
د) آهن  

 

  ۴- بیوگاز از چه گازی تشکیل شده است ؟

الف) H2
ب) O2
ج) N2
د) CH4  

۵- ترکیب Cs2 مشابه کدامیک از ترکیب های زیر از نظر ساختاری است ؟

الف) H2s
ب) Co2
ج) C2H2
د) CH4  

 ۶- یک عنصر ، رسانای الکتریسیته و گرما است و دمای ذوب آن منفی است ، این عنصر کدام است ؟

الف) C
ب)Mg
ج)Na
د)Hg  

 ۷- کدامیک قابل بازگردانی نیست ؟

الف) چوب
ب) شیشه
ج) فلز
د) کاغذ و مقوا  

۸- واحد جرم مولی چیست ؟

الف)Kg/mol
ب) g/mol
ج) mol/ اتم
د) هیچکدام  

۹- در یک واکنش موازنه شده جرم فرآورده ها و واکنش دهنده ها چگونه است ؟

الف) جرم فرآورده ها بیشتر است .
ب) جرم واکنش دهنده ها بیشتر است .
ج) جرم فرآورده ها و واکنش دهند ها مساوی است .
د) هیچکدام  

 ۱۰- کدامیک از خواص فلزات نیستند ؟

الف) نقطه ذوب جوش بالا
ب) رسانایی
ج) شکنندگی
د) سطح براق و درخشان  

 

کلید سئوالات

 
ردیف الف ب ج د
۱ ص
۲ ص
۳ ص
۴ ص
۵ ص
۶ ص
۷ ص
۸ ص
۹ ص
۱۰ ص

 

سئوالات تشریحی بخش سوم 

۱- قانون بایستگی ماده را با مثال شرح دهید .

۲- زباله های جامد شهی شامل چه موادی است وکدامیک قابل بازگردانی است ؟

۳- بیوگاز چیست و چگونه می توان از یک بیو گاز انرژی تولید کرد ؟

۴- یک مول فلز مس (CU) و یک مول گاز اکسیژن (O2) و یک مول آب (H2O) جرمهای نا مساوی دارند . در حالیکه از تعداد مساوی ذره تشکیل شده اند ، علت را شرح دهید .

۵- زباله های پلاستیکی را چگوه بازگردانی می کنند ؟ فایده این عمل چیست ؟

۶- چگونه می توان خواص بعضی از عناصر را در جدول مندلیف پیش بینی کرد ؟

۷- منظور از واکنش پذیری چیست ؟یک مثال بیاورید .

۸- تحول در صنعت بسته بندی چه اثرات مثبت و منفی بر زندگی انسان داشته است؟

۹- چگونه می توان با جایگزینی به حفظ منابع طبیعی کمک کرد ؟

۱۰- علت آنکه فلز مس را تجدید ناپذیر می نامیم چیست ؟ توضیح دهید .

 

تست های بخش چهار 
۱- کدام آلکان زیر سریعتر از لیوان بیرون می ریزد؟

الف) C10H22
ب) C16H34
ج) C8H18
د)C15H32  

 ۲- فرمول CnH2n+2 مربوط به کدام است ؟

الف) آلکان
ب) آلکن
ج) آلکین
د) همپار  

 ۳- کدام فرآورده زیر در سوختن کامل و ناقص یک آلکان تولید می شود ؟

الف) C
ب)Co
ج)2Co
د) H2O  

 ۴- از سوختن یک مول از کدام آلکان های زیر انرژی گرمایی بیشتری آزاد می شود ؟

الف) متان
ب) بوتان
ج) اوکتان
د) هپتان  

 ۵- کدامیک کاتالیزگر فرآیند کراکینگ است ؟

الف) SO2
ب) Fe3O4
ج) Fe2O3
د) AL2O3  

 ۶- کدام هیدروکربن های زیر در موتور خودروها بهتر می سوزد ؟

الف) آلکان های راست زنجیر
ب) آلکن های راست زنجیر
ج) آلکان ها یشاخه دار
د) هگزان و هپتان  

 ۷- افزایش تترااتیل سرب چند عدد بر عع اوکتان بنزین اضافه می کند ؟

الف) یک
ب) دو
ج) سه
د) چهار  

 ۸- دمای ذوب و جوش آلکان ها با افزایش جرم مولی .......... و گرانوری آنها .......... می یابد .

الف) کاهش – کاهش
ب) افزایش – افزایش
ج) افزایش – کاهش
د) کاهش افزایش  

 ۹- وارد شدن عنصرها یدیگر در ساختار هیدروکربن ها کدام ویژگی زیر را به شدت تغییر می دهد ؟

الف) دمای جوش
ب) دمای ذوب
ج) گرانوری
د) واکنش پذیری  

۱۰- تفاوت آلکان های راست زنجیر باهم درکدام است ؟

الف) در تعداد اتم های کربن
ب) در تعداد عامل (- CH2 - )
ج) در تعداد اتم های هیدروژن
د) هر سه مورد درست است .  

کلید سئوالات

 
ردیف الف ب ج د
۱ ص
۲ ص
۳ ص
۴ ص
۵ ص
۶ ص
۷ ص
۸ ص
۹ ص
۱۰ ص

 سئوالات تشریحی بخش چهارم 

۱- به نظر شما چگونه می توان تمام شدن نفت را که یک منبع تمدید ناپذیر است به تاخیر انداخت ؟

۲- از بنزین ، گازوئیل و قیر کدامیک سرعیتر جاری می شود ؟

۳- منظور از برش نفتی چیست ؟ شرح دهید

۴- عمل کراکنیک چیست و به چه منظور انجام می شود ؟

۵- چرا متان با اینکه فراوان تر از اتن (اتیلن ) است در صنایع پتروشیمیایی بکار نمی رود ؟

۶- انواع سوختن هیدروکربن ها را بنویسید .

۷- ویژگی مهم آلکان ها چیست ؟

۸- تفاوت هیدروکربن های سیر شده و سیر نشده در چیست ؟

۹- برای ساختن ، چه چیزهایی را می توان به جای نفت جایگزین کرد ؟

۱۰- واژه های زیر را شرح دهید .
عدد اوکتان – فراورده ها یپتروشیمایی – گرانوری – هم پار – شیمی آلی – آلکان  

 

با تشکر مدیر وبلاگ حسابداری : سعید اصلانی

www.s-aslani-hesabdari.blogfa.com

طبقه بندی: سوالات شیمی 1، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک