تبلیغات
مدرسه حسابداری - نمونه سوالات امتحان نهایی حسابداری شرکتها

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

نمونه سوالات امتحان نهایی حسابداری شرکتها

 

1.چهار نوع ارزش سهام را بنویسید.

2.چهارمورد از فعالیتهای تعاونی های تولیدی را نام ببرید .

3.حداقل تعداد نفرات لازم برای تشکیل شرکت تضامنی .....،شرکتهای تعاونی .....نفر،شرکتهای سهامی عام .....نفروشرکتهای سهامی خاص.....میباشد.

مسائل

 

1.آورده های جواد و صادق جهت تشکیل تضامنی جواد وشرکا به شرح ذیل می باشد(ارقام به ریال ) جواد :وجه نقد 000 250،اثاثه000 300 ساختمان 000 800

جواد:وجه نقد 000 200موجودی کالا 000 500 وسائط نقلیه 000 400

موجودی کالا به مبلغ 000 350 و ساختمان به مبلغ 000 700 مورد توافق طرفین واقع شد.مطلوب است :ثبت تشکیل شرکت در دفتر روزنامه عمومی

2.کریم و امیر با سرمایه های 000 000 5 و000 000 6 شرکای شرکت تضامنی کریم وشرکا بوده و به نسبت ¼و¾ سود و زیان شریک هستند جهت افزایش سرمایه تصمیم می گیرند که قاسم را به عنوان شریک جدید با سرمایه 000 000 5 وارد شرکت نموده ودر 5/1 سود و زیان شریک نمایند.

مطلوب است :الف)ثبت عملیات حسابداری ورود شریک جدید با ثبت سرقفلی                                                           ب)محاسبه نسبت جدید سود وزیان شرکای قدیم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.حساب سود وزیان شرکت تضامنی نرگس و جلال در پایان سال 1382 مبلغ 000 200 8 ریال مانده بستانکار داشته سرمایه شرکاء به ترتیب 000 000 7 و000 000 6 ریال ونسبت 1و3در سود و زیان شریک اند مقرر گردیده که پس از در نظر گرفتن %10 سود سرمایه تضمین شده برای شرکاء و مبلغ 200ریال پاداش سالیانه

برای جلال سود تسهیم گردد.

مطلوب است :ثبت های بستن حساب خلاصه سود زیان و ثبت های مربوط به اقلام تقسیم سود در دفتر روزنامه عمومی شرکت

4.ترزنامه شرکت تضامنی احمد و محمد که به نسبت 2و3 در سود و زیان شریک اند به شرح ذیل می باشد .در تاریخ ترازنامه تصمیم به انحلال شرکت گرفته می شود و رویداد های انحلال عبارتند از:

1.کل مبلغ دریافتی از بدهکاران     000 300  ریال    

2.واگذاری ملزومات به  احمد به مبلغ 000 200ریال

3.فروش موجودی کالا 000 400ریال

4.فروش وسائط نقلیه 000 600ریال

5.هزینه های تصفیه 000 420ریال

6.تسویه بدهی های شرکت با پرداخت 000 400ریال

 

شرکت تضامنی احمد و محمد ترازنامه 30/4/82

 

 

بانک            000 200                        حسابهای پرداختنی    000 500

حسابهای دریافتنی      000 350                جاری احمد            000 20

موجودی کالا           000 500                سرمایه احمد           000 700

ملزومات              000 240                  سرمایه محمد          000 800

وسائط نقلیه       000 730

 

 

                             000 020 2                               000 020 2

 

مطلوبست :ثبت عملیات حسابداری مربوط به انحلال و تصفیه تا بستن کلیه حسابها در دفتر روزنامه عمومی شرکت

 

 

5.((شرکت تعاونی تولید بهاران)) در آغاز سال 1382 با 000 000 1 ریال سرمایه شامل 1000 سهم 000 100 ریال (متعلق به به 100 عضو با سهام برابر) تشکیل گردید بخشی از عملیات این شرکت به شرح ذیل می باشد:

8/1/ معادل %70 سرمایه توسط اعضاء به حساب شرکت واریز وما بقی آن تعهد گردید . 17/1/مخارج تاسیس شرکت به مبلغ 000 000 4 ریال توسط یکی از اعضای شرکت پرداخت شد.

22/1/تعداد 8 نفر از داوطلبان عضویت انصراف خود را اعلام و وجه واریزی آنان طی صدور چک عودت شد .

29/1/بدهی یکی از اعضا (مورخه 17/1/) طی صدور چک پرداخت گردید.

3/2/ تمامی اعضا به تعهد خود عمل نمود و مبالغ به حساب بانک شرکت واریز شد .

29/10/ به منظور توسعه وافزایش سرمایه داراییها و بدهیها ی شرکت ارزیابی وارزش روز آن ها به ترتیب 000 000 140 و 000 500 2 ریال برآورد قیمت فروش هر سهم تعیین گردیدو همزمان تعداد 100 سهم جدید صادر و کل مبالغ دریافتی بابت فروش 100 سهم به حساب شرکت واریز شد .

28/12/ باتنظیم صورتحساب سود و زیان سود شرکت (معاف از مالیات ) به مبلغ 000 000 15ریال مشخص شد و طبق تصویب مجمع عمومی %7 اندوخته  قانونی %5 اندوخته احتیاطی %4 حق تعاون وآموزش %10 پاداش مدیران و مبلغ 000 000 8 ریال سود سهام برای اعضاء منظور گردید ومابقی تقسیم نشده باقی مانده است .

مطلوبست : الف) ثبت فعالیت های فوق همراه با محاسبات مربوطه

               ب)   آرتیکلهای مربوط به بستن سود ویژه ی شرکت و عملیات تقسیم سود و تنظیم                حساب T آن .

         

   6.  شرکت سهامی عام باختر در1/5/82 با سرمایه ای متشکل از000/50 سهم 000/1ریال تشکیل شد .موسسان%20سرمایهرا تعهدو%35آنرانقدا"به حساب بانکی واریزنموده وعملیات زیرانجام گرفته است .

7/5/ بابت تهیه اساسنامه وپذیره نویسی مبلغ 000/400/1 ریال توسط یکی از موسسان پرداخت شد.

17/5/ انتشار اعلامیه پذیره نویسی وتکمیل اوراق پذیره نویسی مابقی سرمایه شرکت توسط مردم.

28/5/ پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی مردم به حساب بانک شرکت در شرف تاسیس

30/5/پرداخت مبلغ تعهد موسسان به حساب شرکت.

مطلوبست: رویدادهایفوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت.

 

7. شرکت سهامی خاص پویادر تاریخ 25/4/82 با000/000/10ریال سرمایه منقسم به 000/10 سهم عادی با نام یکهزار ریال تشکیل وتمام سهام آن توسط موسسان تعهد گردید .معادل %60 سرمایه به حساب بانکی شرکت واریز شده است .

30/4/82 مطا لبه ی مبلغ تعهد شدهی سهام وواریز آن بجز وجه تعهد تعداد 100 سهم

14/5/82 فروش تعداد 100 سهم ذکر شده به بهای هر سهم 800 ریال از طریق بانک که 000/2 ریال

هزینه های فروش و000/5 ریال خسارت دیر کرد بابت آن منظور گردیده ما بقی طی صدور چک به صاحبان سهام مربوطه مسترد گردید .

مطلوبست:ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت.

8.با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست:

تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده شرکت سهامی اردلان به تاریخ 29/12/1382

 

 

 

موجودی نقدی               000/000/15            پیش دریافت مشتریان          000/500/2

اثاثه                          000/750/6                 ذخیره استهلاک اثاثه          000/750

سرقفلی                      000/000/3                  سهام ممتاز 000/15سهم     000/1ریالی

اسناد پرداختنی              000/000/4                 سهام عادی 000/25سهم     000/25 ریالی

اسناد دریافتنی بلند مدت    000/000/5                پیش پرداخت های هزینه      000/000/2

اندوخته قانونی              000/000/7                 سود انباشته                      000/000/3

 

 

سرمایه گذاری کوتاه مدت     000/500/7

اسناد پرداختنی بلند مدت       000/000/6

ساختمان                         000 /000/16

موجودی کالا                    000/000/9

ذخیره استهلاک ساختمان       000/000/1





طبقه بندی: سوالات حسابداری شرکت ها، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک