تبلیغات
مدرسه حسابداری - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه آزاد

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

1- عبارت "قرار نیست واحد اقتصادی در آینده نزدیك به فروش رود یا منحل شود" مربوط به كدام فرض زیر است:

1) تداوم فعالیت

2) واحد اندازه گیری

3) دوره مالی

4) شخصیت حسابداری

 

2- مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی از مصادیق بارز كاربرد كدام یك از مفروضات حسابداری است:

1) تعهدی

2) تداوم فعالیت

3) دوره مالی

4) واحد اندازه گیری

 

3- ارزش فعلی حداقل پرداخت اجاره بها در مواردی كه ارزش مازاد توسط اجاره كننده تضمین شده باشد كدام است؟

1) ارزش فعلی اقساط اجاره بها به كسر ارزش فعلی آتی ارزش مازاد تضمین شده

2) ارزش آتی اقساط اجاره بها به انضمام ارزش فعلی آتی ارزش مازاد تضمین شده

3) ارزش آتی اقساط اجاره بها بدون ارزش آتی مازاد تضمین شده

4) ارزش فعلی اقساط اجاره بها به انضمام ارزش فعلی آتی ارزش مازاد تضمین شده

 

4- چنانچه ارتباط مالك از استفاده اموال مورد اجاره قطع نشده و اجاره بهاء و مبلغ فروش دارایی مورد معامله به هم وابستگی كامل داشته باشند و هر دو بطور یكجا مورد مذاكره قرار گیرند چه نوع قرارداد اجاره زیر می باشد:

1) اجاره سرمایه ای

2) اجاره اهرمی

3) فروش و اجاره مجدد

4) اجاره تامین مالی مستقیم

 

5- شركت اصلی 90% سهام فرعی را در  تملك خود دارد. سود گزارش شده فرعی طی سال 1384 به مبلغ 000ر100 ریال است. شركت فرعی كالایی كه بهای تمام شده آن 000ر20 ریال بود و به مبلغ 000ر30 ریال به شركت اصلی فروخت. 30% كالای انتقالی در انبار شركت اصلی موجود است. موجودی كالای اول دوره شركت اصلی به مبلغ 000ر2 ریال سود ناخالص فیمابین است. سود سهم اقلیت برابر كدام یك از گزینه های زیر است:

1) 000ر10

2) 900ر9

3) 700ر9

4) 500ر9

 

6- ارزش دفتری مانده حساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار سریع المعامله كه دارای بازار فعال می باشد جهت مقاصد گزارشگری در ترازنامه كدام یك از موارد زیر است:

1) بهای تمام شده تاریخی

2) خالص ارزش فروش

3) ارزش بازار

4) ارزش خالص بازیافتنی

 

7- روش تهیه صورت های مالی تلفیقی كدام یك از گزینه های زیر است:

1) در تلفیق باید به گونه ای عمل شود كه گویی هیچ رویدادی بین شركتهای عضو گروه رخ نداده است.

2) اگر تلفیق به صورت یك سطری تهیه شود تهیه صورتهای مالی تلفیقی الزامی نیست.

3) شركت اصلی صرف نظر از درصد سرمایه گذاری بر سیاست های مالی و عملیاتی شركت سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد تهیه صورتهای مالی تلفیقی الزامی است.

4) كل اقلام شركت اصلی و فرعی صرف نظر از مبادلات درون گروهی در صورتهای مالی تلفیقی گزارش می شوند.

 

8- در تركیب واحد تجاری به روش خرید لرزشیابی خالص دارائی های فرعی جهت مقاصد گزارشگری مالی تلفیقی به روش تئوری واحد اقتصادیبر مبنای كدام ارزش زیر منعكس می شود؟

1) بر مبنای سهم شركت اصلی از ارزش متعارف بازار

2) بهای تمام شده تاریخی طبق دفاتر فرعی

3) بر مبنای 100% ارزش دفتری طبق دفاتر فرعی

4) بر مبنای 100% ارزش متعارف بازار

 

9- در اول سال 13x1 قراردادی بین اجاره دهنده و اجاره كننده با شرایط زیر منعقد گردید:

(1) مدت قرارداد 3 سال، عمر مفید 5 سال، نرخ فرضی استقراض 10%

(2) ارزش متعارف یا منفصانه دارائی مورد اجاره 000ر100 ریال

(3) مالكیت اموال استیجاری به اجاره كننده انتقال می یباد.

(4) حق اختیار خرید برای اجاره كننده پیش بینی نشده است.

(5) مبلغ اقساط اجاره 063ر31 ریال قابل پرداخت در اول هر سال از زمان انعقاد قرارداد است.

(6) ارزش فعلی اقساط 1 ریالی به مدت 3 سال با نرخ بهره 10% معادل 7355/2 می باشد.

مانده حساب تعهدات در اجاره سرمایه ای در دفاتر اجاره كننده در پایان سال 13x1 كدام یك از موارد زیر می باشد؟

1) 910ر53

2) 793ر84

3) صفر

4) 237ر28

 

10- طبق استاندارد شماره 18 حسابداری ایران تجدید ارزیابی دارائی ها و بدهی های شركت فرعی ....

1) به ماخذ 100% محاسبه شده و سرقفلی تلفیقی متعلق به واحد اقتصادی است.

2) متناسب با سهم شركت اصلی محاسبه شده و سرقفلی تلفیقی متعلق به واحد اقتصادی است.

3) متناسب با سهم شركت اصلی محاسبه شده و سرقفلی تلفیقی متعلق به شركت اصلی است.

4) به ماخذ 100% محاسبه شده و سرقفلی تلفیقی متعلق به شركت اصلی است.

 

11- با توجه به اطلاعات زیر مبلغ درامد در مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده كدام یك از موارد زیر است:

(1) درامدهای تحقق یافته وصول شده سال جاری          000ر500ر2

(2) درامدهای تحقق یافته وصول نشده سال جاری          000ر500ر1

(3) درامدهای تحقق یافته سالهای قبل كه در سال جاری وصول شده اند.           000ر400ر1

(4) درامدهای تحقق یافته سالهای قبل كه تاكنون وصول نشده اند، ولی امكان وصول آنها نمی باشد.   000ر200

(5) درامدهای تحقق نیافته سالهای آتی كه در سال جاری وصول نشده اند     000ر300

1) 000ر500ر2 ، 000ر000ر4

2) 000ر200ر4 ، 000ر000ر4

3) 000ر200ر4 ، 000ر200ر4

4) 000ر800ر2 ، 000ر500ر4

 

12- پرداخت 10% سپرده حسن انجام كار برابر كدام یك از گزینه های زیر انجام می شود:

1) از محل وجوه سپرده سایر پیمانكاران پرداخت می شود.

2) كلا در مرحله تحویل قطعی پرداخت می شود.

3) 50% آن در مرحله صورت وضعیت قطعی و 50% دیگر آن در مرحله تحویل قطعی پیمان

4) پیمانكاران با مراجعه به خزانه وجوه سپرده خود را دریافت می دارند.

 

13- اطلاعات زیر در 31 شهریور ماه سال 13x5 در دست است:

مانده طبق صورتحساب بانك در 31 شهریور ماه سال 13x5                 050ر18 ریال

سپرده بین راهی در 31 شهریور ماه سال 13x5                                  250ر3

چك برگشتی مشتری در 31 شهریور ماه سال 13x5                           600

چكهای معوق                                                                                      750ر2

هزینه های بانكی برای شهریور ماه                                                    100

مانده واقعی حساب بانك در پایان شهریور ماه 13x5 كدام یك از مبالغ زیر است:

1) 950ر17

2) 550ر18

3) 850ر17

4) 550ر17

 

14- كدام یك از اقلام زیر در بدهكار حساب صرف سهام منعكس می شود؟

1) فروش دارائی های اقساطی

2) سود یا زیان غیرعملیاتی و غیرمترقبه

3) هزینه های انتشار سهام

4) اعلام سود سهام غیرقابل ملاحظه

 

15- در اندازه گیری سود تقلیل یافته هر سهم، سود سهام صاحبان سهام ممتاز با سود انباشته غیرقابل تبدیل:

1) در صورتی كه سود سهام اعلام گردد از سود خالص كسر می گردد و بالعكس

2) نادیده گرفته می شود.

3) بدون توجه به اعلام سود سهام به سود خالص اضافه می گردد.

4) در صورتی كه سود سهام اعلام گردد از سود خالص كسر می گردد.

 

16- سود یا زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه در صورت با اهمیت بودن جزء كدام یك از موارد زیر در صورت سود و زیان گزارش می گردد.

1) عملیات مستمر

2) عملیات غیرعادی و مستمر

3) اقلام غیرعادی و غیرمترقبه

4) اقلام غیرمترقبه

 

17- كدام یك از تغییرات زیر به عنوان مبادله غیرنقدی در صورت جریان های نقدی مستلزم افشاء تلقی نمی شود؟

1) صدور اوراق قرضه در قبال تحصیل زمین

2) تجزیه سهام

3) سود سهام نقدی اعلام شده و پرداخت نشده

4) بازخرید سهام خزانه

 

18- وسیله نقلیه ای در اول خرداد سال 13x3 به مبلغ 000ر24 ریال خریداری شد. روش استهلاك خط مستقیم، عمر مفید 10 سال و بدون ارزش اسقاط می باشد. نقلیه مزبور در پایان ماه دوم سال 13x6 به مبلغ 000ر18 ریال فروخته شد. سود یا زیان حاصل از فروش كدام یك از مبالغ زیر است:

1) 2400 ریال سود

2) 3600 ریال سود

3) 1200 ریال زیان

4) 1200 ریال سود

 

19- اطلاعات زیر از مدارك حسابداری شركت الف در سال 13x3 استخراج شده است:

موجودی كالا در اول دوره                            000ر90

خرید طی دوره                                        000ر124

كاهش موجودی كالا به علت ناباب بودن        000ر34

موجودی كالا در پایان دوره                          000ر30

نابابی موجودی كالا به علت تغییرات غیرمنتظره و غیرعادی تكنولوژی می باشد.بهای تمام شده كالای فروخته شده در سال مالی منتهی به 29 اسفند 13x3 كدام یك از مبالغ زیر است:

1) 000ر151

2) 000ر124

3) 000ر184

4) 000ر218

 

20- شركت سهامی ج اوراق قرضه 12 درصدی به مبلغ 000ر100 ریال در تاریخ 13x4/7/1 منتشر نموده است. اوراق قرضه به مبلغ 280ر103 ریال به فروش رسیده كه تا تاریخ سررسید بازده ای معادل 12% خواهد داشت.هزینه بهره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 13x4 كدام یك از موارد زیر است. (روش استهلاك خط مستقیم، مدت اوراق 10 ساله، سود هر 6 ماهه یكبار)

1) 325ر6

2) 672ر5

3) 836ر5

4) 164ر6

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک